Tárgy kifejezése (szurguti hanti)

PNPnonobl: A nyelvben a tárgyat egy főnév vagy önálló névmás kitételével lehetséges, de nem kötelező jelezni.

Agr: A nyelvben a tárgyra az ige morfoszintaktikai egyeztetése utal.


(1) āmp rɔ̄pəs-tə süj qōʌ-ʌ-ən? qōʌ-ʌ-em.

kutya ugat-ptc.prs hang hall-prs-2sg hall-prs-obj.1sg

’Hallod a kutyaugatást? Hallom.’


(2a) tēmi ivan qɔ̄t. tēm qɔ̄t ivan ʌüw ʌüwə wär-təɣ.

ez Ivan ház  ez ház Ivan ő maga csinál-pst.obj.3sg

’Ez Ivan háza. Ezt a házat Ivan maga építette.’


(2b) tēmi ivan qɔ̄t. ʌüw ʌüwə wär-təɣ.

ez Ivan ház ő maga csinál-pst.obj.3sg

’Ez Ivan háza. Ő maga építette.’


A szurguti hantiban a tárgyat kifejezheti főnév vagy névmás, de az ismert tárgyra (topik) elegendő utalni a tárgyas ragozású igei személyraggal (1). Tárgyas ragozású ige megjelenhet olyan mondatban is, mely tartalmazza az ismert tárgyat (2a), és olyanban is, mely nem (2b).

Author: 

Csepregi Márta