Tagadó morfémák (szurguti hanti)

NegPtclNonStc: A mondatban megjelenik egy olyan nem ragozható tagadószó, amely mondatértékű tagadószóként nem használható.


(1a) mač məŋ-ati jowət.

vendég férfi mi-dat érkezik.pst.3sg

’Vendég jött hozzánk.’ (L. N. K.)


(1b) mač məŋ-ati əntə jowət.

vendég férfi mi-dat neg érkezik.pst.3sg

’Nem jött hozzánk vendég.’ (L. N. K.)


(1c) mač jowət? ənta.

vendég férfi érkezik.pst.3sg neg

Megérkezett a vendég? Nem.’ (L. N. K.)


A szurguti hanti mondatrész tagadására az əntə tagadószót használja, egész mondat tagadására azonban (mondatértékű tagadószóként) az ənta tagadószót.

Author: 

Csepregi Márta