Szituációs lehetőség (szurguti hanti)

SitPsblV: A nyelv a szituációs lehetőség kifejezésére igei szerkezetet használ.


(1) wɔ̄jək kənč-čə jɔ̄ɣ ār ʌāŋki qɔ̄ʌəmtə-tə kīm toj-ət.

vad keres-ptc.prs nép sok mókus elejt-prs.ptc lehetőség birtokol-pst.3pl

’A vadászok sok mókust elejthettek (mert volt rá engedélyük és szakértelmük). (L. N. K.)


(2) wēra ʌoŋət-tə qol wū-ʌ.

Vera számol-prs.ptc tudás tud-prs.3sg

’Vera tud számolni.’ (L. N. K.)


(3) wēra ʌoŋət-tə kīm taja-ʌ.

Vera számol-prs.ptc lehetőség birtokol-prs.3sg

’Vera számolhat.’ (L. N. K.)


(4) tēm ʌɔ̄r-nə päwət-tə kīm waʌ-ʌ.

det tó-loc fürdik-prs.ptc lehetőség van-prs.3sg

’Ebben a tóban lehet fürödni.’ (L. N. K.)


(5) tēm ʌɔ̄r-nə päwət-taɣə mūstə-ʌ.

det tó-loc fürdik-inf szabad-prs.3sg

’Ebben a tóban szabad fürödni.’


A szurguti hantiban a szituációs lehetőséget folyamatos melléknévi igenevek és modális jelentésű szavak szerkezetével fejezik ki. A kīm szócska képességet, objektív lehetőséget fejez ki (1), (3), (4), s a szerkezet egy birtoklást kifejező mondat tárgya. A qol elsajátított képességet, tudást jelent (2), a szerkezet egy olyan mondatban áll, melynek állítmánya a wū- ’tud, lát’ ige. Az engedély adta lehetőséget mūstə- ’szabad’ segédige és a főige infinitívuszi alakja fejezi ki (5).

Author: 

Csepregi Márta