Személyes névmások számjelölése (többes szám) (szurguti hanti)

SyntPP: Szintetikus (számot és személyt egyaránt kifejező) névmási tő, ahol a különböző számú, de azonos személyű névmások (szinkrón értelemben) nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós („tőhajlításos”) változatainak.


Sg Du Pl

1. mīn məŋ

2. nüŋ nīn nəŋ

3. ʌüw ʌīn ʌəɣ


A szurguti hantiban mindhárom számot (Sg., Du., Pl.) és mindhárom személyt (1., 2., 3. személy) külön személynévmás fejezi ki. Bizonyos szabályosság megfigyelhető a személynévmások képzésében (például az azonos személyű személyes névmások mindhárom számban azonos mássalhangzóval kezdődnek), de ennek nyelvtörténeti oka van, szinkrón értelemben nem tekinthetők sem egyazon tő belső flexiós változatainak, sem kétmorfémás alakzatoknak.

Author: 

Csepregi Márta