Személyes névmások számjelölése (köztes számok) (szurguti hanti)

SyntPP: Szintetikus (számot és személyt egyaránt kifejező) névmási tő, ahol a különböző számú, de azonos személyű névmások (szinkrón értelemben) nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós („tőhajlításos”) változatainak.


Sg Du Pl

1. mīn məŋ

2. nüŋ nīn nəŋ

3. ʌüw ʌīn ʌəɣ


A szurguti hantiban mindhárom számot (Sg., Du., Pl.) és mindhárom személyt (1., 2., 3. személy) külön személynévmás fejezi ki. Bizonyos szabályosság megfigyelhető a személynévmások képzésében. Az azonos személyű személyes névmások mindhárom számban azonos mássalhangzóval kezdődnek, valamint a duálisi alakok azonos végződésűek. Mindezek azonban történetileg alakultak így, szinkrón értelemben nem tekinthetők sem egyazon tő belső flexiós változatainak, sem kétmorfémás alakzatoknak.

Author: 

Csepregi Márta