Személyes névmások alanyként (szurguti hanti)

PPDrop: Önálló személyes névmás mint alany megjelenése a mondatban akkor sem kötelező, ha a mondatban nincsen főnévi alany.


(1a) qoʌtaɣiʌ (mīn) wɔ̄č-nam mən-ʌ-əmən.

holnap mi.ketten város-apr megy-prs-1du

’Holnap (mi ketten) a városba megyünk.’


(1b) qoʌtaɣiʌ (məŋ) wɔ̄č-nam mən-ʌ-əw.

holnap mi város-apr megy-prs-1pl

’Holnap (mi) a városba megyünk.’


(1c) qoʌtaɣiʌ (ʌəɣ) wɔ̄č-nam mən-ʌ-ət.

holnap ők város-apr megy-prs-3pl

’Holnap (ők) a városba mennek.’


Mivel a szurguti hantiban az igei személyrag egyérteműen utal a cselekvő számára és személyére, a személyes névmás elhagyható. Ha a cselekvő személye a szövegösszefüggésből kiderül, a 3. személyű alany is elhagyható. A személyes névmást alanyként nyomatékosítás céljából használják.

Author: 

Csepregi Márta