Személyes névmási esetek száma (szurguti hanti)

11PronCases: Tizenegy személyes névmási esettel rendelkező nyelv.


Az egyes számú személynévmások (én, te, ő) ragozását mutató táblázat

Esetek

1sg

2sg

3sg

Nom.

nüŋ

ʌüw

Acc.

mānt

nüŋat

ʌüwat

Dat.

māntem

nüŋati

ʌüwati

Lat.

māntema

nüŋatina

ʌüwata

Loc.

mānə

nüŋnə

nüŋatinə

ʌüwnə

ʌüwatinə

Abl.

māntemi

nüŋatiji

ʌüwatiji

Appr.

māntemnam

nüŋatinam

ʌüwatinam

Transl.

māntemɣə

nüŋatinɣə

ʌüwatiɣə

Instr.

māntemat

nüŋatinat

ʌüwatiɣat

Com.

māntemnat

nüŋatinat

ʌüwatinat

Abess.

māntemʌəɣ

nüŋatinʌəɣ

ʌüwatiʌəɣ

(Honti 1977: 275–276 és Csepregi 1998: 24–25 alapján)


A kettős számú mīn ’mi ketten’, nīn ’ti ketten’, ʌīn ’ők ketten’ és a többes számú məŋ ’mi’, nəŋ ’ti’ és ʌəɣ ’ők’ személyes névmásoknak szintén 11 esetük van.

Author: 

Csepregi Márta