Számjelölés előfordulása (szurguti hanti)

OblPlmk: A nyelvben a pluralitás grammatikai jelölése kötelező.


(1) ńēwrem-ət jantəɣ-ʌ-ət.

gyermek-pl játszik-prs-3pl

’A gyermekek játszanak.’


(2) āmp-ət rɔ̄pəs-ʌ-ət.

kutya-pl ugat-prs-3pl

’A kutyák ugatnak.’


(3) jawən qɔ̄nəŋ-nə qɔ̄t-ət ɔ̄məs-ʌ-ət.

folyó part-loc ház-pl ül-prs-3pl

’A folyóparton házak  vannak.’


(4) tüʌɣ-in jəŋk-ət pɔ̄t-ʌ-at.

tél-loc víz-pl fagy-prs-pass.3pl

’Télen a vizek befagynak.’


A szurguti hantiban az egyes számon kívül van kettős szám (dualis) és többes szám (pluralis). Az egyes számnak nincs jele, de a dualisnak és a pluralisnak van, és ezt mind a névszón, mind az igén lehet és kell jelölni.

Author: 

Csepregi Márta