Segédigék kategoriális státusza (szurguti hanti)

AuxVInfl: A segédigék ténylegesen igék, és ugyanúgy ragozódnak, mint a segédige nélkül álló igék.

AuxNotVInfl: A segédigék ténylegesen igék, de a segédige nélkül álló igéktől eltérően nem – vagy nem úgy – ragozódnak.


(1) əj ʌāt-nə īttən-ɣə jəɣ, pətəɣʌə-taɣə jə-ɣ

egy idő-loc este-tra válik-pst.3sg sötétedik-inf kezd- pst.3sg

’Egyszer este lett, sötétedni kezdett.’ (Csepregi 1998: 74.)


(2) qoʌtɔ̄ɣiʌ pon wär-taɣə pīt-ʌ-əm

holnap varsa csinál-inf kezd-prs-1sg

’Holnap varsát fogok csinálni.’ (Pesikova 2003a: 57.)


(3) īttən wēra-ɣa jaqə-n waʌ-taɣə mɔ̄s-ʌ

este Vera-lat otthon-loc van-inf kell-prs.3sg

’Este Verának otthon kell lennie.’ (L. N. K.)


(4) īttən mān-tem jaqə-n waʌ-taɣə mɔ̄s-ʌ

este én-dat otthon-loc van-inf kell-prs.3sg

’Este nekem otthon kell lennem.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a jə- ’válik valamivé’ ige gyakran funkcionál segédigeként infinitívuszi alakú főige mellett, inchoatív akcióminőség kifejezésére (1). Hasonló a pīt- ’esik, jut’ ige használata is, melyet az újabb nyelvtanok mint a jövő idejű alakok segédigéjét mutatnak be (2). A necesszív jelentésű mɔ̄s- ’kell’ igének csak 3sg személyű alakja van (3), (4).

Author: 

Csepregi Márta