Ragozási fúzió főneveknél (szurguti hanti)

ConcLin: Az eset (és a szám) jelölése kizárólagosan konkatenatív, döntően lineáris megoldással.


(1) qɔ̄t-ɣən-nə

ház-du-loc

’két házban’


(2) qɔ̄t-ət-nə

ház-pl-loc

’házakban’


A szurguti hantiban három szám van: sg, du és pl. Az egyes szám jelöletlen, a du és a pl jelölt. A főnevekhez kapcsolódó morfémák sorrendje: számjel + esetrag (1)–(2). Az esetragok mindhárom számban azonos alakúak.

Author: 

Csepregi Márta