Predikatív összehasonlító szerkezetek (szurguti hanti)

Spec: Az etalon olyan eset- vagy adpozíciós jelöltséggel jelenik meg, amely kizárólag az összehasonlítás funkciójában használatos.


(1a) pūpi čēwer kīńťa wökkəŋ.

medve nyúl cmpr erős

’A medve erősebb a nyúlnál.’


(1b) pūpi wökkəŋ čēwer kīńťa.

medve erős nyúl cmpr

’A medve erősebb a nyúlnál.’


(2a) pūpi məŋ kīńťa-ɣəw wökkəŋ.

medve mi cmpr-1pl erős

’A medve erősebb nálunk.’


(2b) pūpi wökkəŋ məŋ kīńťa-ɣəw.

medve erős mi cmpr-1pl

’A medve erősebb nálunk.’


A szurguti hantiban a hasonlítást az etalonhoz kapcsolt speciális névutó (kīńťa) fejezi ki. A hagyományos hanti szórend az etalon-melléknév szórend (1a), (2a). Az utóbbi időben orosz hatásra megjelent a melléknév–etalon szórend is (1b), (2b). Ha az etalont személynévmás fejezi ki, a hasonlító névutó a személynévmással koreferens személyvégződést kap (2a, b).

Author: 

Csepregi Márta