Perifrasztikus műveltetés (szurguti hanti)

IntPfrCC: A nyelv intencionális műveltető szerkezeteket használ, vagyis a végrehajtás predikátumát non-finit igealak (igenév), speciális igemód, igéhez járuló esetaffixum vagy speciális partikula jelöli benne.


(1a) āŋki järnas jɔ̄nt-əʌ.

anya ruha varr-prs.3sg

’Az anya ruhát varr.’ (L. N. K.)


(1b) āŋki järnas jɔ̄nt-taɣə pārt-əʌ.

anya ruha varr-inf parancsol-prs.3sg

’Az anya ruhát varrat.’ (L. N. K.)


(1c) āŋki ťēťope-m järnas jɔ̄nt-taɣə pārt-əʌ.

anya én nagynéni-1sg ruha varr-inf parancsol-prs.3sg

’Az anya a nagynénémmel ruhát varrat.’ (L. N. K.)


(1d) āŋki ťēťope-m ńəŋe-m kiča järnas jɔ̄nt-taɣə pārt-əʌ.

anya én nagynéni-1sg húg-1sg számára ruha varr-inf parancsol-prs.3sg

’Az anya a nagynénémmel ruhát varrat a húgomnak.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban tranzitív igék esetében a perifrasztikus műveltetés használatos, melyben a főige a pārt- ’parancsol’ ragozott alakja, és mellette a műveltetett cselekvést jelölő tag főnévi igenév (1b). A perifrasztikus műveltető szerkezetben a késztetett és a késztető is nominatívuszban áll, a késztetett tárgyi pozícióban szerepel (1c).

Author: 

Csepregi Márta