Patiens igei személyjelölése (szurguti hanti)

NoPatPM: A tranzitív ige morfológiailag nem jelöli a patiens személyét.

Author: 

Csepregi Márta