Patiens igei jelölésének elve (szurguti hanti)

PatNum: A tranzitív igét a nyelvben a tárgy számával (egyes szám, többes szám stb.) egyeztetjük.

PatElse: A tranzitív ige egyeztetése a patienssel egyéb (vagy nem tisztázott) grammatikai kritériumok mentén történik.


(1a) tēmi ivan rӯt. tēm rӯt ʌüw ʌüwə wär-təɣ.

det Ivan csónak det csónak ő maga csinál-pst.obj.3sg

’Ez Ivan csónakja. Ezt a csónakot ő maga készítette.’


(1b) tēmi ivan rӯt-ɣən. tēm rӯt-ɣən ʌüw ʌüwə wär-ɣəʌ.

det Ivan csónak-du det csónak-du ő maga csinál-pst.du.obj.3sg

’Ez Ivan két csónakja. Ezeket a csónakokat ő maga készítette.’


(1c) tēmi ivan rӯt-ət. tēm rӯt-ət ʌüw ʌüwə wär-ʌ.

det Ivan csónak-pl det csónak-pl ő maga csinál-pst.pl.obj.3sg

’Ezek Ivan csónakjai. Ezeket a csónakokat ő maga készítette.’


(2a) tēmi rӯt-əm. tēm rӯt mānə wär-em.

det én csónak-1sg det csónak én magam csinál-pst.obj.1sg

’Ez az én csónakom. Ezt a csónakot én magam készítettem.’


(2b) tēmi rӯt-ɣəʌ-am. tēm rӯt-ɣən mānə wär-ɣəʌ-am.

det én csónak-du-1sg det csónak én magam csinál-pst.du.obj-1sg

’Ez az én két csónakom. Ezeket a csónakokat én magam készítettem.’


(2c) tēmi rӯt-ʌ-am. tēm rӯt-ət mānə wär-ʌ-am.

det én csónak-pl-1sg det csónak-pl én magam csinál-pst.pl.obj-1sg

’Ezek az én csónakjaim. Ezeket a csónakokat én magam készítettem.’


A szurguti hanti akkor használ tárgyas ragozást, ha a tárgy ismert (másodlagos topik, vö. Nikolaeva 1999, 2001). Egyes számú tárgy esetén az alanyi ragozástól eltérő személyragokat használ (1a), (2a). Kettős és többes számú tárgy esetén az igei személyrag előtt megjelenik a számjel is. A kettős számú tárgy jele a -ɣəʌ-, (1b), (2b), a többes számúé a -ʌ- (1c), (2c). Ezek a számjelek megegyeznek a kettős és többes számú birtok jelével.

Author: 

Csepregi Márta