Parapasszív szerkezetek (szurguti hanti)

DiParapassPass: A nyelvben van diparapasszív szerkezet (= két főnév + intranzitív igéből képzett passzív igealak), a szituáció egészének agense (a „második főnév”) ugyanolyan formában áll, mint a passzív mondatok agense.


(1) əj ʌat-nə qantəɣ jɔ̄ɣ ʎaʎ-nə jowt-at.

egy idő-loc hanti emberek hadsereg-loc érkezik-pst.pass.3pl

’Egyszer a hanti emberekhez hadsereg érkezett.’ (Csepregi 2011: 11.)


(2) ʌüw toɣəʌ-nə pūn-nə änm-i.

ő toll-loc szőr-loc nő-pst.pass.3sg

’Neki kinőtt a tolla-szőre.’ (sz. sz.: ő tollal-szőrrel növetett) (Csepregi 2011: 12.)


A szurguti hantiban intranzitív igékkel is lehet passzív szerkezeteket létrehozni. Az agens ezekben a szerkezetekben is lokatívuszraggal van jelölve, ugyanúgy, mint a valódi passzív szerkezetekben. A szerkezet másik névszói tagja, mely az aktív szerkezetben valamilyen határozóragot vagy névutót kap, itt páciens szerepű, tehát nominatívuszban áll.

Author: 

Csepregi Márta