Okhatározói mondattag igealakja (szurguti hanti)

CauseVBal: Az okhatározói mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.

CauseVDrk: Az okhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől.


(1a) ūɣ-əm kəčə woʌ-m-aʌ-at, lēkar-nam mən-əm.

fej-1sg beteg van-pst.ptc-3sg-fin én orvos-apr megy-pst.1sg

’Mivel fájt a fejem, orvoshoz mentem.’ (L. N. K.)


(1b) lēkar-nam ťūt-at mən-əm, ūɣ-əm kəčə woʌ.

én orvos-apr az-fin megy-pst.1sg fej-1sg beteg van.pst.3sg

’Azért mentem orvoshoz, [mert] fájt a fejem.’ (L. N. K.)


(2a) wertaljot ʌüw-at əntə wəj-m-aʌ pətan mīša wɔ̄č-nam əntə mən.

helikopter ő-acc neg felvesz-pst.ptc-3sg miatt Misa város-apr neg megy.pst.3sg

’Misa azért nem ment a városba, mert a helikopter nem vette föl.’ (L. N. K.)


(2b) mīša wɔ̄č-nam əntə mən ťūt-at, čəkə wertaljot ʌüw-at əntə wəj.

Misa város-apr neg megy.pst.3sg az-fin mert helikopter ő-acc neg felvesz.pst.3sg

’Misa azért nem ment a városba, mert a helikopter nem vette föl.’ (L. N. K.)


(3) əj-pa nāj üʌ-t-a pətan pōm säwə-lə-t-a ura əntə jə-ʌ!

egy-szer tűz gyújt-prs.ptc-2sg miatt copf-dim-pl-lat baj neg válik-prs.3sg

’Amiért egyszer meggyújtod a tüzet, a fűcopfocskáiddal semmi sem történik!’ (Aypin 2002: 5.)


A hagyományos szurguti hanti mondatban az okhatározói mondattagban valamilyen participium áll. Ez gyakrabban – mivel az ok általában megelőzi a főeseményt – befejezett melléknévi igenév, melyhez -at instruktívusz-finálisz rag  járul (1a), vagy pedig pətan ’miatt’ névutó (2a). A folyamatos melléknévi igenév ritkábban fordul elő (3). Az újabb szövegekben megjelentek a kötőszót és/vagy utalószót és két verbum finitumot tartalmazó összetett mondatok (1b), (2).

Author: 

Csepregi Márta