Okhatározói mondat jelölője (szurguti hanti)

CauseV: Az okhatározást az okhatározói mondattag speciális igealakja jelöli.

CauseWV2: Az okhatározást az okhatározói mellékmondatban megjelenő önálló szó (kötőszó) jelöli.

+WV1: Az okhatározást a főmondatban megjelenő önálló szó (utalószó) jelöli.


(1a) ūɣ-əm kəčə woʌ-m-aʌ-at, lēkar-nam mən-əm.

fej-1sg beteg van-pst.ptc-3sg-fin én orvos-apr megy-pst.1sg

’Mivel fájt a fejem, orvoshoz mentem.’ (L. N. K.)


(1b) lēkar-nam ťūt-at mən-əm, ūɣ-əm kəčə woʌ.

én orvos-appr az-fin megy-pst.1sg fej-1sg beteg van.pst.3sg

’Azért mentem orvoshoz, [mert] fájt a fejem.’ (L. N. K.)


(2a) wertaljot ʌüw-at əntə wəj-m-aʌ pətan mīša wɔ̄č-nam əntə mən.

helikopter ő-acc neg felvesz-pst.ptc-3sg miatt Misa város-apr neg megy.pst.3sg

’Misa azért nem ment a városba, mert a helikopter nem vette föl.’ (L. N. K.)


(2b) mīša wɔ̄č-nam əntə mən ťūt-at, čəkə wertaljot ʌüw-at əntə wəj.

Misa város-apr neg megy.pst.3sg az-fin mert helikopter ő-acc neg felvesz.pst.3sg

Misa azért nem ment a városba, mert a helikopter nem vette föl.’ (L. N. K.)


A hagyományos szurguti hanti mondatban az okhatározói mondat jelölője valamilyen participium (folyamatos és befejezett melléknévi igenév), melyhez vagy -at instruktívusz-finálisz rag járul (1a), vagy pedig pətan ’miatt’ névutó (2a). Az újabb szövegekben megjelentek a kötőszót és/vagy utalószót és két verbum finitumot tartalmazó összetett mondatok (1b), (2b).

Author: 

Csepregi Márta