Nominális és verbális összekapcsolás (szurguti hanti)

Juxta: A nominális és verbális összekapcsolás egyaránt puszta egymás mellé helyezés (juxtapozíció) segítségével történik.

NomConj~VConj: A nominális és verbális összekapcsolás részben azonos kötőszavak segítségével történik, részben különböző módon.

NomConjNotVConj: A nominális és verbális összekapcsolás különböző módon történik.


(1) nüŋ jӯs ārəɣ, jӯs måńť mӯńť-a!

te régi ének régi mese mesél-imp.2sg

’Te régi éneket, régi mesét mesélj!’ (Csepregi 1998: 70.)


(2) säŋk-i, säŋk-i, kēmə lükəmt-i.

üt-pst.pass.3sg üt-pst.pass.3sg ki lök-pst.pass.3sg

’Ütötték, ütötték, kilökték.’ (Csepregi 1998: 70)


(3) īmi pānə īki waʌ-ʌ-əɣən.

feleség és férj él-prs-3du

’Apó és anyó él.’


(4) īki jaqə ʌaŋ, pānə ӯʌə ӯməʌ.

férfi be lép.pst.3sg és le ül.pst.3sg

A férfi belépett és leült.


(5) īmi-ɣən īki-ɣən waʌ-ʌ-əɣən.

feleség-du férj-du él-prs-3du

’Apó és anyó él.’


(6a) mīša pānə māša jaqə ʌaŋ-ɣən, ӯʌə ӯməʌ-ɣən.

Misa és Mása be lép.pst-3du le ül.pst-3du

’Misa és Mása belépett és leült.’ (L. N. K.)


(6b) mīša-ɣən māša-ɣən jaqə ʌaŋ-ɣən, pānə ӯʌə ӯməʌ-ɣən.

Misa-du Mása-du be lép.pst-3du és le ül.pst-3du

’Misa és Mása belépett és leült.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban mind a névszókat (1), mind az igéket (2) lehet kötőszó nélkül, puszta egymás mellé helyezéssel összekapcsolni. Lehet ugyanazt a pānə ’és’ kötőszót használni mind a nominális, mind a verbális összekapcsolásnál (3), (4). Két alanyi funkciójú névszót úgy is össze lehet kapcsolni, hogy mindkettő duális jelet kap (5). A verbális összekapcsolásnál azonban ez nem működik, csak a puszta egymás mellé helyezés és a kötőszós összekapcsolás  (6a),(6b).

Author: 

Csepregi Márta