Nominális és lokális predikáció (szurguti hanti)

ShareZero: A nyelv sem a nominális, sem a lokális állítmány esetében nem alkalmaz (segéd)igét.

+Cmnt: Kiegészítő megjegyzést l. a szöveges kommentárban.


(1) ʌüw pӯrəs īmi.

ő öreg asszony

’Ő öreg asszony.’


(2) tēm ɣ oɣər.

det fa magas

’Ez a fa magas.’


(3) ʌüw kēm-ən.

ő ki-loc

’Ő kint van.’


(4) ʌüw aj äwi woʌ.

ő kicsi lány van.pst.3sg

’Ő  kislány volt.’


(5) ťətti waʌ-itəɣ!

itt van-imp.2pl

’Itt legyetek!’


(6) pӯrəs īmi wos-əm.

én öreg asszony cop-1sg

’Én öreg asszony vagyok.’


A paraméterértéket kijelentő módú, jelen idejű egyes szám harmadik személyű mondatokra nézve állapítottuk meg. A teljes kép a nominális és lokális predikáció esetében a következő: A kopula nominális állítmány mellett jelen időben, 3. személyben nem használatos, lokális állítmány mellett pedig jelen időben mindegyik személyben elmarad (1), (2), (3). Múlt időben és felszólító módban mind nominális, mind lokális predikáció esetében, mindhárom személyben a létige szolgál kopulaként (4), (5). Névszói állítmány mellett, jelen időben Sg. Du. és Pl. 1. és 2. személyben egy wos- tövű kopula használatos (6). 


A kopula előfordulása jelentő módú állítmány esetén


Nominális állítmány

Lokális állítmány

Idő

jelen


múlt


jelen

múlt


Alany személye

1. 2.

3.


1. 2.

3.

1. 2.

3.

1. 2.

3.

Kopula alakja

wos-


woʌ-

woʌ-

woʌ-

woʌ-

Author: 

Csepregi Márta