Mutató és személyes névmások alanyi funkcióban (szurguti hanti)

PP~DemSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, de a mutató névmások alanyi funkcióban mindig helyettesíthetik őket.


(1a) īki säsəɣ wär-ʌ. ʌüw lük wäʌ-tə kič-əʌ waʌ-ʌ.

férfi csapda készít-prs.3sg ő süketfajd öl-prs.ptc kívánság-3sg van-prs-3sg

’A férfi csapdát készít. Süketfajdot akar fogni.’ (L. N. K.)


(1b) īki säsəɣ wär-ʌ. tēmi/tomi lük wäʌ-tə kič-əʌ waʌ-ʌ.

férfi csapda készít-prs.3sg ez/az süketfajd öl-prs.ptc kívánság-3sg van-prs-3sg

’A férfi csapdát készít. Süketfajdot akar fogni.’ (L. N. K.)


(2a) āmp-ət rɔ̄pəs-taɣə jəɣ-ət. ʌəɣ kēm nürəɣt-ət.

kutya-pl ugat-inf kezd.pst-3pl ők ki szalad.pst-3pl

’A kutyák ugatni kezdtek. Kiszaladtak.’ (L. N. K.)


(2b) āmp-ət rɔ̄pəs-taɣə jəɣ-ət. tēmi-t/tomi-t kēm nürəɣt-ət.

kutya-pl ugat-inf kezd.pst-3pl ez-pl/az-pl ki szalad.pst-3pl

’A kutyák ugatni kezdtek. Kiszaladtak’ (L. N. K.)


(3a) mīša kāt qɔ̄t-ɣən taj-aʌ. ʌin ɔ̄sqaʌ-ɣən.

Misa kettő ház-du birtokol-prs.3sg ők_ketten régi-du

’Misának két háza van. Régiek.’ (L. N. K.)


(3b) mīša kāt qɔ̄t-ɣən taj-aʌ. ťūt-ɣən ɔ̄sqaʌ-ɣən.

Misa kettő ház-du birtokol-prs.3sg az-du régi-du

’Misának két háza van. Azok régiek.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban az alany funkciójában lévő főnevet helyettesttheti 3. személyű személyes névmás (1a), (2a), (3a), attól függetlenül, hogy az ágens élő vagy élettelen. A személyes névmás helyén anaforikus helyzetben mutató névmás is megjelenhet egyes, kettős és többes számban egyaránt (1b), (2b), (3b).

Author: 

Csepregi Márta