Morfológiai műveltetés (szurguti hanti)

SuffCC: A nyelv a műveltetést szuffixummal fejezi ki a végrehajtás igéjén.


(1a) ńēwrem ńaɣ-əʌ.

gyermek nevet-prs.3sg

’A gyermek nevet.’ (L. N. K.)


(1b) āŋki ńēwrem-əʌ ńaɣəʌ-tə-ʌ.

anya gyermek-3sg nevet-caus-prs.3sg

’Az anya nevetteti a gyermekét.’ (L. N. K.)


(2a) ńēwrem ɔ̄məstə pəsan-a ӯməʌ-ʌ.

gyermek ül-ptc.prs asztal-lat leül-prs.3sg

’A gyermek leül a székre.’ (L. N. K.)


(2b) āŋki ńēwrem-əʌ ɔ̄məstə pəsan-a ӯmʌə-ptə-ʌ.

anya gyermek3sg ül-ptc.prs asztal-lat leül-caus-prs.3sg

’Az anya leülteti a székre a gyermekét.’ (L. N. K.)


(2c) ńēwrem āŋki-nə ɔ̄məstə pəsan-a ӯmʌə-ptə-ʌ-i.

gyermek anya-loc ül-ptc.prs asztal-lat leül-caus-prs-pass.3sg

’Az anya a gyermekét a székre ülteti.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a morfológiai műveltetés ritkán fordul elő, elsősorban intranzitív > tranzitív igeképzés esetén. A tranzitivitást, ezen belül műveltetést (kauzativitást) is előidéző -tə szuffixum vagy magában áll (1b), vagy más képzőhöz kapcsolódva (2b). Főnévi argumentumoknál a késztető (alany) és a késztetett (tárgy) is alapalakban áll, mivel a az alany és a tárgy esete egyaránt nominatívusz (2b). A szemantikai funkcióknak a felszíni szerkezetben való megkülönbözetését szolgálja a passzivizáció, amikor a késztető lokatívuszraggal van kiemelve (2c).

Author: 

Csepregi Márta