Mondattani típus névmások esetén (S, A) (szurguti hanti)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona]; 2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.)


(1) ʌüw pəʌ-ʌ.

ő fél-prs.3sg

’Ő fél.’


(2) ʌüw ɔ̄məs-ʌ.

ő ül-prs.3sg

’Ő ül.’


(3) ʌüw ʌāŋki ojaɣtə-ɣ.

ő mókus meglát-pst.3sg

’Ő észrevett egy mókust.’


(4) ʌüw qɔ̄t wär-ʌ.

ő ház készít-prs.3sg

’Ő házat épít.’


A szurguti hantiban mind az intranzitív (1), (2), mind a tranzitív (3), (4) igék névmási S/A kiegészítése nominatívuszban szerepel. A tudatos, szándékos aktivitást és a nem szándékos aktivitást, történést, állapotot kifejező igék agensei azonos módon jelölődnek.

Author: 

Csepregi Márta