Mondattani típus névmások esetén (P) (szurguti hanti)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona]; 2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.)


(1) āj äwi pəʌ-ʌ.

kicsi lány fél-prs.3sg

’A kislány fél.’


(2) āj äwi ɔ̄məs-ʌ.

kicsi lány ül-prs.3sg

’A kislány ül.’


(3) āj äwi mān-t ojaɣtə-ɣ.

kicsi lány én-acc meglát-pst.3sg

’A kislány észrevett engem.’


(4) īki ʌüw-at kənč-əʌ.

férfi ő-acc keres-prs.3sg

’A férfi őt keresi.’


(5) īki əj mətʌi kənč-əʌ.

férfi egy valami keres-prs.3sg

’A férfi keres valamit.’


A szurguti hantiban mind az intranzitív (1), (2), mind a tranzitív (3), (4) igék főnévi S/A kiegészítése nominatívuszban szerepel. A tranzitív igék személynévmási P kiegészítése akkuzatívuszban van (3), (4), az egyéb névmások esetében a nominatívusz és az akkuzatívusz megegyezik (5). Az alany és a tárgy megkülönböztetése részben a szórend, részben a kontextus segítségével lehetséges.

Author: 

Csepregi Márta