Mondattani típus főnevek esetén (szurguti hanti)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona]; 2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.)


(1) āj äwi pəʌ-ʌ.

kicsi lány fél-prs.3sg

’A kislány fél.’


(2) āj äwi ɔ̄məs-ʌ.

kicsi lány ül-prs.3sg

’A kislány ül.’


(3) āmp ʌāŋki ojaɣtə-ɣ.

kutya mókus meglát-pst.3sg

’A kutya észrevett egy mókust.’


(4) īki qɔ̄t wär-ʌ.

férfi ház készít-prs.3sg

’A férfi házat épít.’


A szurguti hantiban mind az intranzitív (1), (2), mind a tranzitív (3), (4) igék főnévi S/A kiegészítése nominatívuszban szerepel. A tranzitív igék főnévi P kiegészítése is nominatívuszban van, de csak azért, mert a főneveknek nincs akkuzatívuszuk. Az alany és a tárgy megkülönböztetése részben a szórend, részben a kontextus segítségével lehetséges.

A tudatos, szándékos aktivitást és a nem szándékos aktivitást, történést, állapotot kifejező igék agensei azonos módon jelölődnek.

Author: 

Csepregi Márta