Modalitásváltozatok átfedései (kellés) (szurguti hanti)

DeonSitNonEp: A nyelv a kellés megformálásánál teljes mértékben megkülönbözteti a szituációs és episztemikus változatot.


(1) īttən wēra-ɣa jaqə-n waʌ-taɣə mɔ̄s-ʌ.

este Vera-lat otthon-loc van-inf kell-prs.3sg

’Este Verának otthon kell lennie.’ (L. N. K.)


(2) īttən wēra ńīči jaqə-n waʌ-ʌ.

este Vera valószínűleg otthon-loc van-prs.3sg

’Este Vera valószínűleg otthon van (Este Verának otthon kell lennie).’ (L. N. K.)


A szurguti hanti a szituációs kellést a mɔ̄s- ’kell’ jelentésű segédige és a főige infinitivusának szerkezetével fejezi ki (1) az episztemikus kellést módosítószókkal (2).

Author: 

Csepregi Márta