Lokusz az igei szintagmában (szurguti hanti)

VMk: Az agens és a patiens egyaránt jelöletlen, de az igén mindkettő morfológiailag jelölt (egyeztetés mind a jelöletlen agenssel, mind a jelöletlen patienssel).

VDepMk[ONonA]: A patiens jelölt, az agens jelöletlen, az igén mindkettő morfológiailag jelölt (kétirányú egyeztetés jelöletlen agens mellett).


(1) īmi ʌītot wär.

asszony étel csinál.pst.3sg

’Az asszony ételt készített.’


(2) īmi ťū ʌītot wär-təɣ.

asszony det étel csinál-pst-obj.3sg.

’Azt az ételt az asszony készítette.’


(3) qūʌ-ʌ-am nik moʌ-ʌ-am.

én hal-pl-1sg vízbe főz.pst-pl.obj-1sg

’A halaimat megfőztem.’


(4) īmi mān-t wū-ʌ.

asszony én-acc ismer-prs.3sg

’Az asszony ismer engem.’


A szurguti hantiban aktív igenemben a jelöletlen agens az igén jelölődik, azaz az agens személye és száma megjelenik az igén (1, 2, 3). Topik helyzetű patiens esetén a tárgy (patiens) topikalitása morfológiailag jelölt az igei személyragon (2), kettős és többes számú tárgy esetén a tárgy (patiens) száma is jelölve van (3). Mivel a szurguti hantiban a személyes névmásoknak van accusativusuk,  a személyes névmási patiens jelölt (4).

Author: 

Csepregi Márta