Kijelölő jelzői alakulat (tárgyi) (szurguti hanti)

RCnonO: A fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben tárgya, de ilyetén voltát semmi sem jelöli (mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg).


(1) ӯʌə säwər-m-am jūɣ-i āťe-m rӯt wär-ʌ.

le vág-pst.ptc-1sg fa-abl apa-1sg csónak csinál-prs.3sg

’A fából, melyet kivágtam, apám csónakot készít.’ (Csepregi 2012b)


(2) qoʌti tūw-m-a köčɣ-əm-ʌəɣ māntem rūpak-kə jəɣ.

valahova visz- pst.ptc-2sg kés-1sg-abe én-dat nehéz-tra válik.pst.3sg

’A késem nélkül, melyet elveszítettél, nehéz lett nekem.’ (Csepregi 2012b)


A szurguti hantiban semmi sem utal arra, hogy a fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatban milyen funkciót töltött be, mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg. Jelen példáinkban a fejfőnév az igeneves szerkezet tárgya volt, de a főmondatbeli funkciója van jelölve, azaz az (1) példában ablatívusz ragos eredethatározó, a (2) példában pedig abesszívus ragos állapothatározó.

Author: 

Csepregi Márta