Kijelölő jelzői alakulat jelölője (szurguti hanti)

RzerSuff: A kijelölő jelzői funkciót az igéhez csatlakozó, kizárólag az alárendelést (a fejfőnévre vonatkozást) kifejező szuffixum (az ige tőmorfémáját közvetlenül vagy közvetve követő kötött morféma) fejezi ki.

InitRzerPro: A kijelölő jelzői funkciót vonatkozó névmás fejezi ki, amely mindig a kijelölő jelzői szintagma első szava.


(1) ʌow mōq-ʌ-aʌ päwəʌtə-tə nīŋ pūpi

medvebocs-pl-3sg fürdet-prs.ptc medve

bocsait fürdető anyamedve’ (Csepregi 2012b)


(2) āťe-m pūʌt-əm awʌ-ət

apa-1sg befog-pst.ptc szán-pl

’apám befogta szánok’ (Csepregi 2012b)


(3) pūɣəʌ, qot säm-a pīt-əm, ənəʌ ʌɔ̄r qɔ̄nəŋ-nə ɔ̄məs-ʌ.

falu hol én szem-lat esik-pst.1sg nagy part-loc ül-prs.3sg

’A falu, melyben születtem, nagy tó partján fekszik.’ (Csepregi 2012b)


A szurguti hantiban az igéhez járuló folyamatos melléknévi igenévi (participium imperfectum) -t képző (1) és a befejezett melléknévi igenévi -əm képző (2) jelöli a kijelölő jelzői alakulatot. Ritkábban előfordul, hogy a jelzői alárendelést vonatkozó névmással bevezetett, verbum finitumot tartalmazó mondat fejezi ki (3).

Author: 

Csepregi Márta