Kijelölő jelzői alakulat (függő eseti) (szurguti hanti)

RCnonObl: A fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben függő határozója, de ilyetén voltát semmi sem jelöli (mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg).

RelPro: A fejfőnevet a kijelölő szerkezetben  vonatkozó névmás képviseli (többnyire a függő határozónak megfelelő megformáltsággal).


(1) säm-a pīt-m-am pūɣəʌ ənəʌ ʌɔ̄r qɔ̄nəŋ-nə ɔ̄məs-ʌ.

szem-lat esik-ptc.pst-1sg falu nagy part-loc ül-prs.3sg

’A falu, amelyben születtem, nagy tó partján fekszik.’ (Csepregi 2012b)


(2) pūɣəʌ, qot säm-a pīt-əm, ənəʌ ʌɔ̄r qɔ̄nəŋ-nə ɔ̄məs-ʌ.

falu (a)hol én szem-lat esik-pst.1sg nagy part-loc ül-prs.3sg

’A falu, melyben születtem, nagy tó partján fekszik.’ (Csepregi 2012b)


A szurguti hantiban semmi sem utal arra, hogy a fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatban milyen funkciót töltött be, mert esetalakja a főmondatbeli szerepének felel meg. Jelen példáinkban a fejfőnév (pūɣəʌ  ’falu’) az igeneves szerkezet lokálisa volt, de a főmondatbeli alanyi funkciója van jelölve, azaz (jelöletlen) nominatívuszban áll (1). Ritkábban előfordul, a fejfőnevet a függő határozónak megfelelő vonatkozó névmás képviseli, jelen esetben ’hol’ kérdőszóból alakult vonatkozó névmás (2).

Author: 

Csepregi Márta