Késztetett kódolása (tranzitív) (szurguti hanti)

TrCeeP: A késztetett abban az esetalakban áll, amelyben egy cselekvést jelentő tranzitív ige patiense állna egy nem műveltető mondatban.


(1a) rōpitʌə-tə jɔ̄ɣ qɔ̄t wär-ʌ-ət.

dolgozik-prs.ptc nép ház csinál-prs-3pl

’A munkások házat építenek.’ (L. N. K.)


(1b) ōqqo rōpitʌə-tə jɔ̄ɣ qɔ̄t wär-taɣə pārt-ʌ.

fej.férfi dolgozik-prs.ptc nép ház csinál-inf parancsol-prs.3sg

’A főnök a munkásokkal házat építtet.’ (L. N. K.)


(2a) järnas jɔ̄nt-ʌ-əm.

én ruha varr-prs-1sg

’Én ruhát varrok.’ (L. N. K.)


(2b) āŋki mān-t järnas jɔ̄nt-taɣə pārt-ʌ.

anya én-acc ruha varr-inf parancsol-prs.3sg

’Az anya ruhát varrat velem.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a műveltetés elsősorban perifrasztikus úton történik, melyben a főige a pārt- ’parancsol’ ragozott alakja, és mellette a műveltetett cselekvést jelölő tag főnévi igenév. A késztetett a pārt- ’parancsol’ főige patiense, a mondatban tárgyi pozícióban van. Főneveknél ez megegyezik a nominatívusszal (1b). A személyes névmásoknak van külön akkuzatívusza (2b).

Author: 

Csepregi Márta