Késztetett kódolása (intranzitív) (szurguti hanti)

IntrCeeAccP: A késztetett tárgyi pozícióban (akkuzatívuszban) áll.


(1a) ńēwrem ńaɣ-əʌ.

gyermek nevet-prs.3sg

’A gyermek nevet.’ (L. N. K.)


(1b) āŋki ńēwrem-əʌ ńaɣəʌ-tə-ʌ.

anya gyermek-3sg nevet-caus-prs.3sg

’Az anya nevetteti a gyermekét.’ (L. N. K.)


(2a) ńēwrem ɔ̄məstə pəsan-a ӯməʌ-ʌ.

gyermek ül-prs.ptc asztal-lat leül-prs.3sg

’A gyermek leül a székre.’ (L. N. K.)


(2b) āŋki ńēwrem-əʌ ɔ̄məstə pəsan-a ӯmʌə-ptə-ʌ.

anya gyermek-3sg ül-prs.ptc asztal-lat leül-caus-prs.3sg

’Az anya leülteti a székre a gyermekét.’ (L. N. K.)


(2c) āŋki ʌüw-at ɔ̄məstə pəsan-a ӯmʌə-ptə-ʌ.

anya ő-acc ül-prs.ptc asztal-lat leül-caus-prs.3sg

’Az anya leülteti őt a székre.’ (L. N. K.)


(2d) ńēwrem āŋki-nə ɔ̄məstə pəsan-a ӯmʌə-ptə-ʌ-i.

gyermek anya-loc ül-prs.ptc asztal-lat leül-caus-prs-pass.3sg

’Az anya a gyermekét a székre ülteti.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban intranzitív igéből morfológiai úton, tranzitív igeképző segítségével lehet műveltető jelentésű igét létrehozni (1ab), (2ab). A késztetett tárgyi pozícióban áll, főneveknél ez megegyezik a nominatívusszal (1b), (2b). Csak a személyes névmásoknak van a nominatívusztól eltérő, akkuzatívuszi alakjuk (2c). A szemantikai funkcióknak a felszíni szerkezetben való megkülönbözetését szolgálja a passzivizáció, amikor az agens lokatívuszraggal van kiemelve (2d).

Author: 

Csepregi Márta