Kérdőmorféma szórendje (szurguti hanti)

NoQ: A nyelvben az eldöntendő kérdés megformálásának eszköze nem a kérdőmorféma használata.


A szurguti hanti az eldöntendő kérdést nem morfológiai elemmel, hanem a kijelentő mondattól eltérő intonációval kódolja.

Author: 

Csepregi Márta