Kapcsolás és társítás (szurguti hanti)

JuxtaN&DM: Puszta egymás mellé helyezés a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés.

ConnN&DM: Kötőszó használata a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés.


(1) nüŋ jӯs ārəɣ, jӯs måńť mӯńť-a!

te régi ének régi mese mesél-imp.2sg

’Te régi éneket, régi mesét mesélj!’ (Csepregi 1998: 70)


(2) mīša pānə māša jaqə ʌaŋ-ɣən.

misa és mása be lép.pst-3du

’Misa és Mása belépett.’ (L. N. K.)


(3) īmi-ɣən   īki-ɣən waʌ-ʌ-əɣən.

feleség-du férj-du él-prs-3du

’Apó és anyó él.’


(4) mīša māša-nat wɔ̄č-nam mən.

misa mása-com város-apr megy.pst.3sg

’Misa Másával a városba ment.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a névszókat lehet puszta egymás mellé helyezéssel (1) vagy kötőszóval (2) összekapcsolni. Két alany mellérendelését az is jelzi, ha mindkét szóhoz duális jel kapcsolódik (3). A társhatározást az alárendelt taghoz kapcsolt határozórag jelzi (4).

Author: 

Csepregi Márta