Jelzős szerkezetek (szurguti hanti)

AttrReldiff: A birtokos jelzős és a tulajdonságjelzős szerkezetek hasonlóak, az alárendeléses szerkezetek különböznek tőlük.

Attrdiff: Teljeskörűen megkülönböztető nyelv. A három funkcióban három különböző jelölésmódot alkalmaz.


(1) qow awəʌ

hosszú szán

’hosszú szán’


(2) jūɣ awəʌ

fa szán

’fából készült szán’


(3a) āťe-m awəʌ

apa-1sg szán

’apám szánja’


(3b) āťe-m awʌ­-əʌ

apa-1sg szán-3sg

’apám szánja’


(3c) ʌüw awʌ­-əʌ

ő szán-3sg

’az ő szánja’


(4a) āťe-m pūʌt-əm awəʌ

apa-1sg befog-pst.ptc szán

’apám befogta szán’


(4b) awəʌ, āťe-m-nə pūʌt-əm

szán apa-1sg-loc befog-pst.ptc

’a szán, melyet apám befogott’


A szurguti hantiban a jelző megelőzi a jelzett szót. A tulajdonságjelzős szerkezetekben a jelző nominatívuszban levő melléknév (1), (2), míg a birtokos szerkezetben főnév (3a), (3b) vagy személyes névmás (3c). A tulajdonságjelzős és a birtokos jelzős szintagma is állhat két nominatívuszban álló szó puszta egymás mellé rendeléséből. A birtokos szerkezetben ugyanakkor főnévi birtokosnál opcionálisan, míg névmásinál kötelezően megjelenik a jelzett szón a birtokos személyrag. Ebben az esetben mindhárom jelzői szerkezet eltérő morfológiai megformáltságú. Az alárendelő szerkezetekben a jelző speciális affixumot (valamilyen igenévképzőt) kap (4a), vagy összetett alárendelő szerkezetet (4b) alkot, így ez a jelölésmód teljesen eltér az előző két típustól.

Author: 

Csepregi Márta