Imperatívusz morfológiája (szurguti hanti)

ImpSpecSgSpecPl: A nyelv mind egyes szám, mind többes szám második személyben specifikus felszólító módú alakot használ, melyek egymástól is különböznek.


A szurguti hantiban csak a 2. személyű igéknek van imperatívusza. Ezek viszont alanyi ragozásban mindhárom számban (Sg, Du, Pl) különböznek, tárgyas ragozásban pedig az alany számán kívül a tárgy mindhárom számára is utalnak.


pan- ’tesz, helyez’ ige felszólító módú alakjai


Alanyi ragozás: 2sg 2du 2pl

pan-itəɣ pan-a pan-itən


Tárgyas ragozás: 2sg 2du 2pl

tárgy száma

sg pan-iʌən pan-e pan-iʌin

du pan-ɣəʌ-a pan-iɣəʌ-in pan-iɣəʌ-ən

pl pan-iʌ-a pan-iʌ-in pan-iʌ-ən

Author: 

Csepregi Márta