Igeragozási szintézis (szurguti hanti)

CpW=4: A nyelvben van igeragozás, a maximálisan ragozott igealak 4 kategóriát tartalmaz.


(1) pan-ʌə-ɣəʌ-am

rak-prs-du.obj-1sg

’én rakom azt a kettőt’


(2) pan-ʌ-oj-mən

rak-prs-pass-1du

’minket kettőnket raknak (mi ketten rakatunk)’


A szurguti hanti ragozott igealakon a következő kategóriák fejeződnek ki: az alany személye, száma, idő, igenem, mód, a tárgy száma. A cselekvő igenem, a múlt idő, a jelentő mód, az egyes számú tárgy és az alanyi ragozás 3sg személyragja nulla morfémás. Egy jelen idejű, jelentő módú, cselekvő igenemű, két tárgyra utaló, tárgyas ragozású, 1sg személyű ige ragja három részből áll (1), amely azonban négy kategóriát képvisel, hasonlóképpen egy jelen idejű, passzív igenemű, 1du személyű ige alakja is (2). A személyrag szintetikus, egyszerre fejezi ki a cselekvő személyét és számát.

Author: 

Csepregi Márta