Igeragozási szinkretizmus (szurguti hanti)

SyncSP: A nyelv ismeri az alany személye és száma szerinti igeragozást, és ebben előfordulnak szinkretikus alakok.


(1) pan-ʌ-əttən

rak-prs-obj.2du

rak-prs-obj.3du


Egy tárgyra utaló tárgyas ragozás, jelen idő 2du (’raktátok ketten’), 3du (’rakták ketten’).


(2) pan-ʌə-ɣəʌ-ən

rak-prs-du.obj-2du

rak-prs-du.obj-3du


Két tárgyra utaló tárgyas ragozás, jelen idő 2du (’raktátok azt a kettőt ketten’), 3du (’rakták azt a kettőt ketten’).


(3) pan-ʌə-ʌ-ən

rak-prs-pl.obj-2du

rak-prs-pl.obj-3du


Több tárgyra utaló tárgyas ragozás, jelen idő 2du (’raktátok azokat ketten’), 3du (’rakták azokat ketten’).


(4) pan-ɣəʌ-ən

rak-pst.du.obj-2du

rak-pst.du.obj-3du


Két tárgyra utaló tárgyas ragozás , múlt idő 2du (’raktátok ketten azt a kettőt’), 3du (’rakták ketten azt a kettőt’).


(5) pan-ɣəʌ-ən

rak-imp.du.obj-2du

rak-imp.du.obj-3du


Két tárgyra utaló tárgyas ragozás, felszólító mód, 2du (’rakjátok ketten azt a kettőt’), 2pl (’rakjátok sokan azt a kettőt’).


(6) pan-əʌ-ən

rak-imp.pl.obj-2du

rak-imp.pl.obj-2pl


Több tárgyra utaló tárgyas ragozás, felszólító mód, 2du (’rakjátok ketten azokat’), 2pl (’rakjátok sokan azokat’).


(7) pan-iʌ-ən

rak-pst.pl.obj-2du

rak-pst.pl.obj-2pl


Több tárgyra utaló tárgyas ragozás, múlt idő, 2du (’raktátok ketten azokat’), 2pl (’raktátok sokan azokat’).


A szurguti hantiban három számban (Sg, Du, Pl), három személyben (1. 2. 3.), két időben (jelen, múlt), két módban (jelentő, felszólító), két igenemben (cselekvő, szenvedő), két ragozásban (alanyi, tárgyas) lehet ragozni az igéket, a tárgyas ragozáson belül pedig az alany személyén és számán kívül lehet utalni a tárgy számára (Sg, Du, Pl) is. Ebből következően egy igének 102 alakja lehetséges (a felszólító módban csak Sg, Du, Pl 2 személyben van szintetikus igealak). A nyelv azonban nem használja ki az összes lehetőséget a megkülönböztetésre. Gyakran egybeesnek kettős és többes számú, 2. személyű (2du és 2pl) alakok, valamint a kettős szám 2. és 3. személyű (2du és 3du) alakok. A szinkretizmuson kívül a homonímia is megjelenik, melynek az az oka, hogy a jelen idő jele és a több tárgyra utaló számjel egyaránt -ʌ-, valamint, hogy a felszólító módban és a múlt időben hiányzik az időjel.

Author: 

Csepregi Márta