Igeidő-jelölés (szurguti hanti)

SuffT: Az idő kifejezése speciális szuffixumok segítségével.


(1a) ńēwrem jīs-əʌ.

gyermek sír-prs.3sg

’A gyermek sír.’


(1b) ńēwrem jīs.

gyermek sír.pst.3sg

’A gyermek sírt.’


(2a) äwi-t jēk-ʌ-ət.

lány-pl táncol-prs-3pl

’A lányok táncolnak.’


(2b) äwi-t jīk-ət.

lány-pl táncol.pst-3pl

’A lányok táncoltak.’


A szurguti hantiban két idő van: jelen és múlt. A jelenidő jelölt (-ʌ), a múlt idő jelöletlen (1a, 1b). Bizonyos igék esetében a múlt idejű alakokban az igetőben magánhangzó-váltakozás is végbemegy, az alsó és középső nyelvállású magánhangzók helyén felső nyelvállásúak jelennek meg (2a, 2b).

Author: 

Csepregi Márta