Igei személyjelölők sorrendje (szurguti hanti)

NoP: Az ige mindig csak az A-val van személyében egyeztetve.


(1a) mīša āmp wū-ʌ.

Misa kutya lát-prs.3sg

’Misa látja a kutyát.’


(1b) mīša ʌüw-at wū-ʌ.

Misa ő-acc lát-prs.3sg

’Misa látja őt.’


(1c) mīša nüŋ-at wū-ʌ.

Misa te-acc lát-prs.3sg

’Misa lát téged.’


(2a) nüŋ amp wū-ʌən? wū-ʌ-em.

te kutya lát-prs-2sg lát-prs-obj.1sg.

’Látod a kutyát? Látom.’


(2b) nüŋ man-t wū-ʌən? wū-ʌ-əm.

te én-acc lát-prs-2sg lát-prs-1sg

’Látsz engem? Látlak.’


(2c) nüŋ ʌīn-at wū-ʌən? wū-ʌ-ɣəʌ-am.

te ők_ketten-acc lát-prs-2sg lát-prs-du.obj-1sg

’Látod őket kettejüket? Látom (kettejüket).’


A szurguti hanti igeragozásban csak az A személyével történik egyeztetés, akár főnévi az alany (1a, 2a), akár névmási (1b, 1c, 2b). A határozott ragozású igei személyragok utalnak a P számára (ha kettős vagy többes számú, akkor elkülöníthető morfémával), a P személyével azonban nem történik egyeztetés (2c). Ennek a paraméternek a kapcsán csak a cselekvő igenemű igéket vesszük figyelembe.

Author: 

Csepregi Márta