Igei affixumok sorrendje (szurguti hanti)

A lehetséges affixumsorrendek:

Alanyi és egyes számú tárgyra utaló tárgyas ragozás, jelen idő:

T–Obj~Subj

(1a) pan-ʌ-əm, pan-ʌ-em

rak-prs-1sg rak-prs-obj.1sg

’rakok, rakom’


(1b) pan-əʌ, pan-ʌə-təɣ

rak-prs.3sg rak-prs-obj.3sg

’rak, rakja’


Jelen idejű passzív ragozású igék, Sg, Du, Pl 1. személy, Du, Pl 2. személy

T–GV–Subj

(2) pan-ʌ-oj-əm, pan-ʌ-o-təɣ

rak-prs-pass-1sg rak-prs- pass-2pl

’rakatom (engem raknak), rakattok (titeket raknak)’


Jelen idejű passzív ragozású igék, Sg 2, Du, Pl 3. személy

T–GV~Subj

(3) pan-ʌ-o, pan-ʌ-i, pan-ʌ-at

rak-prs-pass.2sg rak-prs-pass.3sg rak-prs-pass.3pl

’rakatsz, rakatik, rakatnak’


Kettős és többes számra utaló tárgyas ragozás, jelen idő:

T–Obj–Subj

(4) pan-ʌə-ɣəʌ-am, pan-ʌə-ʌ-am

rak-prs-du.obj-1sg rak-prs-pl.obj-1sg

’rakom azt a kettőt, rakom azt a sokat’


Alanyi és egyes számú tárgyra utaló tárgyas ragozás, felszólító mód, 2. személy:

M~Obj~Subj

(5) pan-a, pan-ittən, pan-itəɣ, pan-e

rak-imp.2sg rak-imp.2du rak-imp.2pl rak-imp.obj.2sg

’rakjál, rakjatok ketten, rakjatok sokan, rakjad’


Kettős és többes számra utaló tárgyas ragozás, felszólító mód:

Obj–M~Subj

(6) pan-ɣəʌ-a, pan-ʌ-a

rak-du-imp.obj.2sg rak-pl-imp.obj.2sg

’rakd azt a kettőt, rakd azt a sokat’


A szurguti hantiban  az igetőhöz  jelenidőjel (T), a passzívum (GV) jele, a tárgy számára utaló jel (Obj) és a az alany személyével egyező személyrag járul (Subj) (1)–(4). Szintetikus módjel nincs, viszont  a felszólító mód 2. személyében a jelentő módtól eltérő igei személyragok jelennek meg (5)–(6). Mivel a múlt idő jelöletlen, a múlt idejű alakok affixumaiból hiányzik az időjel (T). Tehát a fenti (1)–(4) affixumsorrend megkétszerezhető, mindegyiknek van T nélküli variánsa is. A cselekvő, múlt idejű, alanyi ragozású, 3sg személyű ige esetében mindegyik szuffixum nulla morfémás: pan rak.pst.3sg ’ő rakott (valamit). Az aspektusnak nincs paradigmatikusan megjelenő jelölője.

Author: 

Csepregi Márta