Határozatlan névmások (szurguti hanti)

IP~Q: A határozatlanságot a kérdő névmáshoz csatlakozó speciális kötött morféma fejezi ki, amely a legtöbbször – de nem feltétlenül – a ’van’, ’akar’, ’talán’, ’vagy’ és ’is’ jelentésű szavakkal áll etimológiai kapcsolatban.

IP~N: Önálló határozatlan névmások, melyeknek alapja az ’ember’ és a ’dolog’ jelentésű generikus (általánosságot kifejező, illetve általánosan használható) főnév. Az ’ember’ helyett állhat az ’egy’ számnév is, gyakran valamilyen határozatlanságot kifejező kiegészítő morfémával.


(1a) qojaɣi jowət?

ki jön.pst.3sg

’Ki jött?’ (L. N. K.)


(1b) əj qojaɣi jowət.

egy ki pcl jön.pst.3sg

’Valaki jött.’ (L. N. K.)


(1c) qojaɣi anta jowət.

ki pcl jön.pst.3sg

’Valaki jött.’ (L. N. K.)


(1d) məta qo jowət.

milyen férfi jön.pst.3sg

’Valaki jött.’ (L. N. K.)


(2a) müwəʌi wūj-ən?

mi lát.pst-2sg

’Mit láttál?’ (L. N. K.)


(2b) əj müwəʌi wūj-əm.

egy mi pcl lát.pst-1sg

’Valamit láttam.’ (L. N. K.)


(2c) müwəʌi anta wūj-əm.

mi pcl lát.pst-1sg

’Valamit láttam.’


(2d) məta ot wūj-əm.

milyen tárgy én lát.pst-1sg

’Valamit láttam.’ (L. N. K.)


(2f) əj mətʌi wūj-əm.

egy mi pcl lát.pst-1sg

’Valamit láttam.’ (L. N. K.)


(3) məšməta kank-ət panč-ət.

valamilyen bogyó-pl megérik-pst.3pl

’Valamilyen bogyók megértek.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a határozatlan névmások alapja a ’ki’, ’mi’, ’milyen’ jelentésű kérdő névmás (1a, 2a). A határozatlan névmások szerkezete többféle lehet:

1. ’egy’ + ’ki/mi’ + (1b, 2b, 2f)

2. ’ki/mi’+ anta (1c, 2c)

3. ’milyen’ + ’ember’/’dolog’ (1d, 2d)

4. məš + milyen (3)

Author: 

Csepregi Márta