Habitív szerkezet (szurguti hanti)

PredPossTrns: Ún. have-possessive, vagyis olyan mondat, amelyben a birtokos funkcionális vagy/és grammatikai alanya, a birtok pedig (közvetlen) tárgya a birtoklást kifejező tranzitív igének.


(1a) mīša toŋkə jəm rӯt taj-aʌ.

Misa nagyon csónak birtokol-prs.3sg

’Misának nagyon jó csónakja van.’


(1b) mīša-nə toŋkə jəm rӯt taj-ʌ-i.

Misa-loc nagyon csónak birtokol-prs-pass.3sg

’Misának nagyon jó csónakja van.’


(2) toŋkə jəm rӯt taj-ʌ-əm.

én nagyon csónak birtokol-prs-1sg

’Nekem nagyon jó csónakom van.’


A szurguti hantiban a birtoklást kifejező ige a taj- ’birtokol’. Ennek az alanya a birtokos, a tárgya pedig a birtok. Mivel a szurguti hantiban a tárgy is jelöletlen, a habitív mondatban két alanyesetű főnév kerül egymás mellé (1a). Ennek elkerülésére, valamint az alany kiemelésére használatos a passzív szerkezet, melyben a logikai alany (a birtokos) lokatívuszraggal van jelölve (1b). A taj- ’birtokol’ ige ragozható (2).

Author: 

Csepregi Márta