Grammatikai nemek (osztályok) száma (szurguti hanti)

NoGns: A nyelv nem ismeri a grammatikai nemnek (a főnevek grammatikai osztályokba sorolásának) kategóriáját.

Author: 

Csepregi Márta