Genus és személyes névmások (szurguti hanti)

NoGns: A nyelvben nem létezik a főnevek grammatikai osztályokba (nemekbe) sorolása.

Author: 

Csepregi Márta