Funkciójelölés névmásoknál (A) (szurguti hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

NoAMark: Az A funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az A funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) ʌüw ńēwrem-əʌ ʌāpət-ʌ.

ő gyermek-3sg etet-prs.3sg

’Ő a gyermekét eteti.’


(2) ʌüw nüŋ-at ʌāpət-ʌ.

ő te-acc etet-prs.3sg

’Ő téged etet.’


(3) ʌüw-nə ńēwrem ʌāpət-ʌ-i.

ő-loc gyermek etet-prs-pass.3sg

’Ő  a gyermeket eteti.’


(4) ʌüw jīs-əʌ.

ő sír-prs.3sg

’Ő sír.’


A szurguti hantiban aktív ragozású igék mellett az A nominatívuszban van, azaz ∅ morfémával jelölt mind főnevek, mind névmások esetében. Mivel főnevek esetén a P sincs testes morfémával jelölve, az S, az A és a P funkciókat tekintve előállhat a neutrális esetjelölés (1). A személyes névmási P akkuzatívuszba kerül, így megvalósul az A, az S és a P funkciók szuffixummal való elkülönítése, azaz a NoAMark érték (2). A szurguti hantiban gyakori a passzív szerkezet, ezekben az A lokatívusz raggal van jelölve (3). Az S mindig nominatívuszban van (4).

Author: 

Csepregi Márta