Funkciójelölés névmásoknál (S) (szurguti hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

NoSMark: Az S funkciót a nyelv nem jelöli, míg az A és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az S funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)


(1) ʌüw jīs-əʌ.

ő sír-prs.3sg

’Ő sír.’


(2) ʌüw ńēwrem-əʌ ʌāpət-ʌ.

ő gyermek-3sg etet-prs.3sg

’Ő a gyermekét eteti.’


(3) ʌüw nüŋ-at ʌāpət-ʌ.

ő te-acc etet-prs.3sg

’Ő téged etet.’


A szurguti hanti nyelv az S funkciót mind főnevek, mind névmások esetében  ∅ (zéró) morfémával jelöli, azaz az S nominatívuszban van (1). Főnévi P esetén a neutrális esetjelölés valósul meg (2), azonban a személyes névmási P akkuzatívuszban áll, így a NoSMark értékkel is számolnunk kell (3).

Author: 

Csepregi Márta