Funkciójelölés névmásoknál (R) (szurguti hanti)

NoRMark: Az R funkciót a nyelv nem jelöli, a T funkciót azonban igen. (A nyelv az R funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)

RAff: Az R funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) āŋki mānt ńāń-at mə-ʌ.

anya én.acc kenyér-ins ad-prs.3sg

’Az anya kenyeret ad nekem.’ (L. N. K.)


(2) āŋki mān-tem ńāń mə-ʌ.

anya én-dat kenyér ad-prs.3sg

’Az anya kenyeret ad nekem.’ (L. N. K.)


(3) āŋki-nə ńāń-at mə-ʌ-oj-əm.

anya-loc én kenyér-ins ad-prs-pass-1sg

’Az anya kenyeret ad nekem.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a ditranzitív igéknek kétféle vonzatszerkezete lehetséges. Az általánosabb az, hogy a recipiens (R) akkuzatívuszban van (mely főnevek esetében megegyezik a nominatívusszal), a tárgy (T) pedig -at ragos instruktívusz-fináliszban (1). A másik változat, mely ritkábban fordul elő, az, hogy a T kerül akkuzatívuszba, a személyes névmási R pedig datívuszba (2). A szurguti hantiban gyakori a passzív szerkezet, melyben az agens -nə lokatívuszraggal, a patiens -at  instruktívuszraggal jelölt, az R viszont nominatívuszban van (3).

Author: 

Csepregi Márta