Funkciójelölés névmásoknál (P) (szurguti hanti)

Neutr: A nyelv az S, az A és a P funkciókat testes morfémával nem jelöli.

NoPMark: A P funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és A funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv a P funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)

PAff: A P funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1a) īki ʌājəm kənč-əʌ.

férfi fejsze keres-prs.3sg

’A férfi a fejszét keresi.’


(1b) īki ťut kənč-əʌ.

férfi det keres-prs.3sg

’A férfi azt keresi.’


(1c) qojaɣi īki kənč-əʌ?

ki férfi keres-prs.3sg

’Kit keres a férfi?’


(1d) īki ʌüw-at kənč-əʌ.

férfi ő-acc keres-prs.3sg

’A férfi őt keresi.’


(2a) īki-nə ťut kənč-ʌ-i.

férfi-loc det keres-prs-pass.3sg

’A férfi azt keresi.’


(2b) nüŋ īki-nə kənč-ʌ-o.

te férfi-loc keres-prs-pass.2sg

’A férfi keres téged.’


A szurguti hantiban főnevek esetén a P nincs testes morfémával jelölve, így az S, az A és a P funkciókat tekintve előállhat a neutrális esetjelölés (1a). A nem személyes névmásokra is ez érvényes, pl. mutató névmásokra (1b) és a kérdő névmásokra (1c). A személynévmási P akkuzatívuszba kerül, ezekben az esetekben a PAff érték érvényesül (1d). A passzív szerkezetekben az A lokatívuszraggal van jelölve, a P pedig nominatívuszban van. Ez mind a nem-személyes névmásokra (2a), mind a személyes névmásokra jellemző (2b), így ezekre az esetekre a NoPMark érték érvényes.

Author: 

Csepregi Márta