Funkciójelölés főneveknél (A) (szurguti hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) īki ńāń ʌī-ʌ.

férfi kenyér eszik-prs.3sg

’A férfi kenyeret eszik.’


(2) āŋki ńēwrem-əʌ ʌāpət-ʌ.

anya gyermek-3sg etet-prs.3sg

’Az anya a gyermekét eteti.’


(3) īki-nə ńāń ʌī-ʌ-i.

férfi-loc kenyér eszik-prs-pass.3sg

’A férfi kenyeret eszik.’


(4) ńēwrem jīs-əʌ.

gyermek sír-prs.3sg

’A gyermek sír.’


A szurguti hantiban aktív ragozású igék mellett az A nominatívuszban van, azaz jelöletlen mind főnevek, mind névmások esetében. Mivel főnevek esetén a P sincs testes morfémával jelölve, az S, az A és a P funkciókat tekintve előállhat a neutrális esetjelölés (1), (2). A szurguti hantiban gyakori a passzív szerkezet, ezekben az A lokatívusz raggal van jelölve (3a). Az S mindig nominatívuszban van (4).

Author: 

Csepregi Márta