Funkciójelölés főneveknél (S) (szurguti hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.


(1) ńēwrem jīs-əʌ.

gyermek sír-prs.3sg

’A gyermek sír.’


(2) āŋki ńēwrem-əʌ ʌāpət-ʌ.

anya gyermek-3sg etet-prs.3sg

’Az anya a gyermekét eteti.’


A szurguti hanti nyelv az S funkciót főnevek esetében ∅ (zéró) morfémával jelöli, azaz az S nominatívuszban van (1). Főnévi összetevők esetén a neutrális esetjelölés valósul meg (2).

Author: 

Csepregi Márta